VänerTel är en telefonitjänst riktad mot företag producerad av kommunägda bolaget VänerEnergi AB i Mariestad under affärsområdet Telekom. Som kommunägt bolag sträcker sig uppdrag avsevärt längre än till bra resultat- och balansräkning, att utveckla samhällets infrastruktur där kundvärden och miljövärden prioriteras är lika viktigt för oss. Med Vänertel lyssnar vi av era telekombehov med omsorg för just era affärer och presenterar sedan en skräddarsydd lösning. Svårare än så är det inte. Vi kallar det helt enkelt ”Närproducerad telefoni”.

Grunden för vår verksamhet är våra sammankopplade stadsnät. För dessa nät och mot nationella operatörer finns en gemensam och välbeprövad teknisk plattform där vi tillhandahåller IP-baserade tjänster inom data och telefoni.

/Thomas Berger, Regional Director, Nordic & Baltic Region, Alcatel-Lucent Enterprise (ALE)